Oferta

 
 
 
 

Podmioty wchodzące w skład Grupy oferują m.in.:

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach tej działalności prowadzimy na życzenie klientów:

  1.księgi rachunkowe,
  2.podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
  3.sprawy pracownicze łącznie z rozliczeniami z ZUS,
  4.ryczałt ewidencjonowany.

 • Doradztwo podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania podatników przed organami podatkowymi, skarbowymi i sądami administracyjnymi.

 • Badanie sprawozdań finansowych w tym także rozliczanie wydatków finansowanych ze środków unijnych.

 • Stały nadzór nad działami księgowości prowadzony w siedzibie klientów.

 • Przeprowadzanie analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.

 • Zakładanie nowych przedsiębiorstw.
 
 
© 2007 Partner Grupa Audytorsko-Podatkowa
Projekt i realizacja Iguana Studio